Polymorphism (Java)

POLYMORPHISM (Çok Biçimlilik)

Çok biçimlilik bir nesnenin birden fazla nesne gibi davranması şeklinde tanımlanabilir. Kod üzerinde gösterecek olursak örneğin:

Hayvan hayvan = new Kedi(“Tekir”); şeklinde hayvan referansı kullanarak kedi objesi oluşturma çok biçimlilik örneğidir. Özellikleri:

1-Bir ana sınıf olacak geri kalanlar da alt sınıf olacak.

2- Alt sınıfların referanslarını üst sınıftaki referanslara eşitleyebiliyoruz

3- Polymorphism olması için mutlaka inheritance olması gerekiyor.

Aşağıda hayvanlarla ilgili bir çok biçimlilik örneği yer almaktadır.

class Hayvan{
  private String isim;

  public String getIsim() {
    return isim;
  }

  public void setIsim(String isim) {
    this.isim = isim;
  }

  public Hayvan(String isim) {
    this.isim = isim;
  }
  public String konus(){
    return "Hayvan konusuyor";
  }
  
  
}

class Kedi extends Hayvan{

  public Kedi(String isim) {
    super(isim);
  }

  @Override
  public String konus() {
    return this.getIsim() + " miyavlıyor"; Templates.
  }
  

}

class Kopek extends Hayvan{

  public Kopek(String isim) {
    super(isim);
  }

  @Override
  public String konus() {
    return this.getIsim() + " havlıyor"; 
  }
  


}
class At extends Hayvan{

  public At(String isim) {
    super(isim);
  }

  @Override
  public String konus() {
    return this.getIsim() + " kişniyor"; 
  }
  

}


public class PolymorphismUdemy {
  public static void konustur(Hayvan hayvan){
    System.out.println(hayvan.konus());
  }
  
  public static void main(String[] args) {
   /* 
    Hayvan hayvan = new Kedi("Tekir");
    Hayvan hayvan2 = new At("Düldül");
    System.out.println(hayvan.konus());
    System.out.println(hayvan2.konus());
   */
   Hayvan hayvan1 = new At("Düldül");
   Kopek kopek = new Kopek("Karabas");
   if(kopek instanceof Kopek){ // instanceof koşul durumunun içinden sınıfa ait olup olmadıgına gore calisir
      System.out.println("Bu nesne kopek sınıfından");
  }
   System.out.println(" " + hayvan1.konus());
   
   
  }
  
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir