Proje ile Yazılım Projesi Arasındaki Farklar

SOFTWARE PROJECTS

THE DIFFERENCES FROM OTHER PROJECTS AND SOFTWARE PROJECTS

Görünmezlik: Bina, köprü gibi bir inşaat projesi yapıldığında görülebilir, ancak bir yazılım projesi görünmez. Görünürlüğü görünmez yapan bir süreç olduğu için fiziksel projelere oranla farklar mevcuttur.

Karmaşıklık: Yazılım ürünleri diğer projelere göre daha karmaşıktır. Bu yüzden yazılım projelerinde karmaşıklık analizinin yeri çok önemlidir.

Uygunluk: Fiziksel sistemler belirli malzemeler kullanılarak yapılır, ancak hepsinin sabit kuralları vardır. Yazılım projelerinin amacı, müşteri gereksinimlerine uygundur.

Esneklik: Yazılım ürünlerinde esneklik daha fazladır. Güç olarak görünen bir yazılımı değiştirmek kolaydır. Yarısı dikilmiş bir binayı değiştirmek ile yazılımdaki kodu değiştirmek arasında dağlar kadar fark vardır.

Amerika’daki Standish Group tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yazılım projeleri:

% 33 ‘ü beklenen süreden önce iptal edildi

Maliyet tahminlerinin% 53’ü% 189’u aştı,

Proje zaman aşımı ortalaması ise % 222’dir.

Bu durumların nedenleri ise:

  • Hedeflerdeki belirsizlikler,
  • Kötü planlama,
  • Teknolojideki yenilikler,
  • Proje yönetimi yönteminin eksikliği,

SOFTWARE INSTALLATION

Proje ürün yazılımının kurulumu beta testi aşamasında başlatılır.

Yazılım sisteminin kurulumunda, beta testinin son kabulü;

1. Yazılımı oluşturan modüller etkili ve hatasız olmalı,

2. Yazılımla ilgili güvenlik ve kullanıcı erişim haklarını tanımlamak,

3. Yazılım özellikli donanım tanımlanmalıdır.

Kurulum, yazılımdan sorumlu olanların katılımıyla yapılır.

Tarafların sorumlulukları, proje planı, yetkili personelin oluşturulması ve montaj onayı gibi hususlar kuruluşla ilgili olarak belirlenmelidir.

LAUNCHING THE PROJECT

Proje faaliyetlerinin tamamlanmasından, bütçenin kapatılmasından, ekipman ve alanın geri gönderilmesinden, proje organizasyonunun sonlandırılmasından, proje sonu raporunun yazılmasından ve bakım faaliyetlerinin planlanmasından sonraki aşamadır. Örnek verecek olursak:

Yazılım destek ve geliştirme, bakım, uygulama sorunları, kullanıcı arabirimi değiştirme, işlevsel genişletme, performans geliştirme…

Peki neler muhafaza edilebilir? Kodlar, veri ve veri yapıları, kullanıcı belgeleri.

Yazılımın bakımı dört ana grupta olabilir:

1. Doğrulayıcı bakım, yazılım arızasında yapılan onarımlar ve istenen fonksiyonların arızası.

2. Uyarlanabilir bakım, teknolojik gelişmeler, yeni donanım ve / veya ürünlerin kullanımı ve eski yazılım ürünlerinin bunlara uyarlanması için işlemler.

3. Bakım çalışmalarını mükemmelleştirmek, kullanıcının çalışma ortamını değiştirmesi sonucu ihtiyaç duyulan fonksiyonları eklemek için işlemler.

4. Önleyici bakım, gelecekteki işlem ve veri hacmine, güvenilirlik özelliklerine göre gözden geçirme ve değiştirme.

Destek yönetimi neleri içerir:

1. Ürün versiyonlarının ayrı ayrı tanımlanması,

2. Birden fazla kişi tarafından aynı anda güncellenirse,

3. Birden fazla ürünü güncelleme koordinasyonu,

4. Değişiklik talebi halinde izlenecek tüm yöntem ve faaliyetlerin belirlenmesi.

Donanım desteği ve geliştirilmesi, yazılımın çalıştığı donanım değişiklikleri;

1. İşletim sistemi değişiklikleri,

2. Sistem donanımında eklemeler ve değişiklikler,

3. Ağ donanımı, yazılımı ve protokollerindeki değişiklikler,

** Donanım, yazılımın ayrılmaz bir parçası olarak görülmelidir.

**Değişim Yönetimi, Projenin uygulanacağı organizasyonda köklü değişiklikler getirir.

**Değişim yönetiminin başarılı olabilmesi için değişikliğin etkileri analiz edilir ve sonuçları tahmin edebilecek ve kontrol edebilecek bir altyapı oluşturulmalıdır.

Altyapıda olması gereken üç ana unsur;

– Teknik yapı,

– Resmi İnsan İlişkileri

– Gayri Resmi İnsan İlişkileri

Çevirilerden dolayı metinler pek anlaşılır olmayabilir. Maalesef çevirilerde bundan daha iyi bir şekilde çeviremiyorum. Bu yazıyı da burada sonlandırıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir