Projenin Sonlandırılması ve Testi

FINISHING PROJECTS

TESTING PROJECTS

Projelerin test edilmesi üzerine ayrı bir daha ders var aşağıdaki test çeşitlerinin hepsini orada ayrıntılı olarak işleyeceğiz ancak yardımcı olması amacı ile kullanılan testleri tanıyalım:

Birim testi(unit testing): Ayrıntı düzeyinde yapılır. Yazılımdaki her modül tamamlandığında olur.

Entegrasyon testi (integration testing):

 • Tüm sistemi veya alt sistemlerini test eder.
 • Ürün tasarım modeline göre bir geliştirme yapılıp yapılmadığı, modüllerin ve alt sistemlerin bir bütün olarak çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

Sistem testi, (alfa testi) tüm ürünün, müşteri ihtiyaçları kapsamında belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda test edilmesidir. Sistemin veya ürünün geliştirildiği çevreye göre uygulanır.

Kabul testi(acceptance test) (beta testi), ürün tesliminden önceki testtir.

Proje ürününün beklendiği gibi çalıştığını gösterir.

Bu aynı zamanda kullanıcı kabulüdür.

Test sonuçları belgelenmeli ve bu belgeler kalite yöneticisine ve proje yöneticisine sunulmalıdır.

Tüm test sonuçları proje yöneticisi tarafından gözden geçirilmeli ve konfigürasyon yönetiminin bir parçası olarak proje dosyasında saklanmalıdır.

ACCEPTANCE

 • Daha önce belirlenen kriterlere göre ürünün kabul edilebilir olup olmadığı proje sahibinin kararıdır. Proje ekibi ile proje sahibi arasında kabul sürecinde ortaya çıkan sorunlar ve bunların nasıl düzeltileceği konusunda bir anlaşmaya varılmalı ve kaydedilmelidir. Testi kabul için tamamlamanın sonucu, projenin kabulüdür.
 • Bu aşamada, kabul sürecindeki her şey belgelenmeli ve onaylanmalıdır.
 • IT projelerinde kabul aşaması, projenin türüne göre donanım, uygulama yazılımı, sistem yazılımından farklıdır.

SOFTWARE ACCEPTANCE

 • Uygulamanın çalıştırılacağı ortamda ve ürünü kullanacak kişiler tarafından yapılır.
 • Testin kısa sürede tamamlanması için gerekli belgelerin zamanında hazırlanması ve gerekli onayların alınması önemlidir.
 • Kullanıcının projenin başında ne istediğini ayrıntılı bir şekilde açıklayamamasının nedenleri ve proje sonunda yanlış anlaşılma, projelerin zamanında kabulünü ve tamamlanmasını engelleyen faktörlerdir.
 • Başka bir faktör, proje ekibinin niteliklerinin yeterliliğidir.
 • Proje yöneticisinin görevi, taraflar arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlamak, gerekli belgeleri yapmak, onaylatmaktır.
 • Ancak bu şekilde problemler en aza indirilebilir.

HARDWARE ACCEPTANCE

Bilgisayar ekipmanı ve altyapı hazırlama projelerinin kabulünde (kablolama, zemin yükseltme gibi), ilgili donanım öğeleri önceden hazırlanmış olan spesifikasyonlara uygun olarak donanım tanıtım belgelerine dayanarak incelenir.

Bu aşamada, şartname ve teklife dahil edilen fatura referans olarak kullanılabilir.

PROJECT FINISHING REPORT

Kullanıcı kabulünden sonraki adım, projenin resmi olarak tamamlanmasıdır. Bu amaçla, resmi tamamlama belgesi olacak Proje Tamamlama Raporu hazırlanmalıdır. Bu rapor proje dosyasının son belgesidir. Taraflarca imzalanır ve onaylanır. Proje kapsamında yapılan iş tanımı, iş ve temel adımlar kısaca açıklanmalıdır.

Ürünün bir yazılım bileşenine sahip olduğu Fiziksel Veri Modeli, veri modeli ve depolanan tüm verilerin özellikleri (isim, uzunluk, doğa) dahil edilmelidir. Şimdi de projemizi tamamlarken raporlamamızı ve içindeki dosya çeşitlerini inceleyelim:

Yedekleme ve karşı plan, yazılım ve verilerin ne sıklıkta ve kim tarafından yedekleneceği, hata durumunda nasıl geri dönüleceği ve olağan durumlar için hazırlanmış bir karşı plandır.

Güvenlik ve Kontrol, Yazılım, donanım ve verilerin güvenliği için uygulanan yöntemler ve güvenlik düzeyleri açıklanmaktadır.

Sistem Bileşenleri ve Kapsamı, sistemin tüm bileşenleri, nasıl çalıştıkları, hangi iş gereksinimlerini karşıladıkları açıklanmaktadır.

Yazılım geliştirme projelerinde, kullanım kılavuzunun özetini, ürünün genel hatlarını ve temel işlevlerini açıklayan bir bölüm verilmiştir.

Hata Kurtarma, ürünün belirtilen hata durumlarında nasıl davrandığı, hangi mesajları ilettiği, bu mesajların nasıl değerlendirilmesi gerektiği açıklanmaktadır.

Teknik Platform, ürünün üzerinde çalıştığı platform, geliştirmede kullanılan araçlar ve çalışması gereken diğer ürünler açıklanmaktadır.

Test, test planı ve sonuçları belirtilir.

Değişim Yönetimi Operasyonları, Talep edilen cevapsız hatalar ile proje tamamlandıktan sonra talep edilebilecek ilave ve iyileştirmelerde izlenecek yöntem talep edilmektedir.

Proje Planı, Proje zaman planı beklendiği ve gerçekleştirildiği şekilde verilmektedir.

Ekler, Değişiklik yönetimi, yapılandırma yönetimi ve diğer işlemler için gerekli formlar eklenmelidir.

PROJECT EVALUATION (PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ)

Proje tamamlama raporunu onaylamak ve resmi olarak projeyi bitirmek için bir proje tamamlama toplantısı yapılır. Bu toplantıda taraflar projenin genel bir değerlendirmesini yapar. Proje değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken hususlar;

1. Proje hedeflerine ve proje kapsamındaki hedef kitleye ulaşılıp ulaşılmadığı,

2. Ara değerlendirmelerde tespit edilen olumsuzlukların ortadan kaldırılıp kaldırılmadığı, olmasa da, sebepleri,

3. Başlangıçta proje çıktılarının elde edilip edilemeyeceği, eğer değilse, nedenleri ve sonuçları,

4. Proje hedeflerine ve sonuçlarına ulaşılamamışsa, yeni projelerin belirlenmesi ve geliştirilmesinde bu projeden nasıl ders çıkarılacağı.

PROJECT DELIVERY

Sözleşme / Proje başlatma belgesi temelinde yapılır. Bu belgelerde, başlangıç ile ilgili genel teşhisler, detaylar ve yaptırımlar belirlenmiştir.

IT proje teslimleri (genel olarak),

1. Donanım teslimi

2. Yazılım teslimi olarak yapılır.

Nihai teslimat ile geçici teslimat arasındaki tek fark, yazılımın bakım garantisi için öngörülen sürenin kesin teslimat tarihinden itibaren başlamasıdır.

Ürünün teslim süreci, kuruma yazılı olarak bildirilerek başlatılır.

Kabul süreci nihai kabul komitesi tarafından yapılır.

Kesin kabul tarihi ile ana sözleşmede belirtilen ürünlerin garanti süresi başlar.

PROJECT EDUCATION

Projenin kullanıcıya teslimi sırasında yapılır.

Eğitime kimlerin katılacağı, süresi ve teslimatı proje uygulama planına dahildir.

Eğitim, ürünün geliştirilmesi ve yönetiminde kullanılan yazılım ve geliştirme araçları, teknikleri, metodolojileri ve donanımı dikkate alınarak belirlenir.

REPRODUCTION

Proje ürünlerinin çoğaltılması,

1. Kaynak kitap ve belgelerin çoğaltılması,

2. Kullanım kılavuzlarının çoğaltılması,

3. Uygulama yazılım ürünlerinin çoğaltılması,

Kullanıcı birimi sayısı çoğaltılır. Lisans hakları, orijinal ve kopya sahipliği vb. Konular da kabul edilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir