Python Programlama Veri Tipleri ve Listeler

Python dili yazılarımda herhangi bir dili az daha olsa bildiğinizi düşünerek yazılarımı yazıyorum. Bu varsayım bu yazıların aslında Python syntaxını hiç bilmeyen ancak az da olsa kodlama bilgisi olanlar için ve hızlandırılmış bir şekilde yazmış olacağım. Eğer seviyeniz sıfır ise başka kaynaklara bakmanızı da öneririm.

Değişkenler

Diğer dillerde olduğundan biraz daha farklı bir kullanım olmasına rağmen değişkenler, değişkenlerdir. Ufak syntax farkları ile birlikte değişkenlerimize kısa bir göz atalım.

Farklılıklar

  • Noktalı virgüle dikkat edelim. Diğer dillerde kullanılırken Python’da yoktur.
  • Veri tipleri, diğer dillerde int number diye tanımlanırken Python’da buna ihtiyaç yoktur.

Stringler

my_string = "bu bir string"

my_number_string = "2"

strings_are_array = "alpegeakarsu"
print(strings_are_array[3])

şeklinde kullanabiliyoruz.

Çoklu satırlı string yazabilmek için,

multi_line_str = """bu sekilde multi line yazılabilir """

Bildiğimiz üzere stringler de bir sınıf olduğu için bu sınıfların kendine özel metotları vardır. Örneğin,

print(strings_are_array[2:5])

kullanımında 2. indisten 5. indise KADAR anlamı taşır.

Aynı kullanım ile negatif index de verebiliriz.

print(strings_are_array[-5,-2])

bu da -5. indisten -2. indise kadar anlamı taşır. (kar) bastırır.

strip() fonksiyonu eğer stringinizin başında boşluk varsa onu kaldırır.

lower(), upper() fonksiyonları stringleri küçük veya büyük şekilde bastırabilmek içindir.

Bir stringin içerisinde bir kelimenin geçip geçmediğine bakmak için ise:

check = "ege" in strings_are_array

Bu check değişkenine bool bir değer geri döndürür ve bunu bastırınca check etmiş olursunuz.

İki stringi birleştirebilmeniz için + operatörünü kullanabilirsiniz.

a = "Merhaba"
b = "Ege"
c = a + b

Not: Dikkat edilmesi gereken nokta başka veri tipleri için geçerli değildir.
Eğer int gibi başka veri tiplerini string olarak yazdırmak isterseniz format() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

my_age = 22
my_text = "Benim adım Ege, ben {} yaşındayım"
print(my_text.format(my_age))

Son olarak ise stringleri fazla uzatmadan ekleyeyim, kaçış karakterlerini hatırlarsınız \n gibi. Örneğin,
String yazınızın içerisinde “” kullanmak istiyorsanız,

escape_try = "Ben \"yazilimciyim\""

şeklinde tırnak içinde yazdırabilirsiniz.

şeklinde birleştirebilirsiniz.
Örneğin, print fonksiyonunun veya String sınıfının fonksiyonlarını string ve nokta koyarak (mystr.-func-) diğer dillerde olduğu gibi içeriğine bakabilir, size yardımcı olabilecek fonksiyonları kullanabilirsiniz.

Boolean

Bool veri tipi de bildiğimiz üzere true ve false geri döndüren değişkenlerdir.
Farklı olarak bilmemiz gereken bazı değerlerin false olduğudur,

bool(None)
bool("")
bool(())
bool([])
bool({})

gibi değerler false geri döndürür.

Operatörler

Matematiksel operatörler, (+, -,*, **), karşılaştırma operatörleri (==, !=, >,<) diğer diller ile oldukça benzerdir.
Diğer dillerde kullanıştan farklı olarak,
Mantıksal operatörler genellikle (&&, ||) şeklinde kullanılırken Python dilinde,
(and, or, not) şeklinde yazılarak kullanılır.
Identity (kimlik) operatörleri ise,
(is, is not) şeklinde kullanılırlar.

x is y

kullanımında x değeri ile y değeri aynı değerde ise true geri döndürür.

Membership operatörleri ise,
(in,not in) şeklinde iki operatördür.
x in y şeklinde bir kullanımda y değerinin x değerini içeriyor mu ? gibi bir kullanım vardır.

Listeler

Python dilinde liste oluşturmak oldukça basittir,

my_list = ["elma", "armut"]

Listenin uzunluğunu bulmak istersek,

print(len(my_list))

Bir başka oluşturma şekli ise,

my_list = list(("elma", "armut"))

şeklinde liste constructoru ile liste de oluşturabiliriz.

Python dilinde listeler çeşitli veri tiplerinden oluşabilir,

my_mixlist = ["ege", 22, True,]

şeklinde karışık listeler oluşturulabilir.

Diğer dillerdeki kullanım ile benzer olarak listelerimize,
my_list[0] şeklinde indislerine ulaşabiliyoruz,

Not: Eğer karşınıza -‘li indisler görürseniz şaşırmayın, Python dilinde -1. indis son itemi -2. indis sondan ikinci elemanı gösterir.

Listedeki herhangi bir elemanı değiştirmek istersek,

my_list[1] = "portakal"

Listeye yeni bir eleman eklemek istersek, insert fonksiyonundan faydalanabiliriz,

my_list.insert(1, "portakal")

Listenin en sonuna eleman eklemek için append fonksiyonundan faydalanabiliriz,

my_list.append("seftali")

Bir listenin sonuna diğer bir listeyi extend fonksiyonu ile yapabiliriz,

fruit_list = ["muz", "kivi"]
my_list.extend(fruitlist)

Not: Extend fonksiyonunu yalnızca listenin sonuna liste eklemek için değil, tuple, sets, dic gibi objeleri de eklemek için kullanabiliriz.

Listemizden bir eleman silmek istersek,

my_list.remove("muz")

Eğer belirli bir indeksteki elemanı silmek istersek ,

my_list.pop(2) #fonksiyon parametresine hicbir sey yazmazsak son elemanı siler

del fonksiyonu tüm listeyi siler, clear fonksiyonu ise listenin “elemanlarını” siler.

List, tuple v.b veri tiplerini ilerleyen yazılarda daha da detaylı bir şekilde özelliklerini inceleyeceğiz ancak ilk olarak döngüleri, koşulları öğreneceğiz. Çünkü detaylandırmalarda döngülerden ve koşullardan faydalanacağız.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere…